INSCRÍBETE!!!

Curso Monitorado de Deporte Adaptado

O obxectivo do curso MONITORADO DE DEPORTE E ACTVIDADE FÍSICA ADAPTADA PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL é formar, actualizar contidos, dotar de ferramentas e optimizar as habilidades e competencias profesionais de forma especializada aos profesionais en materia de actividade física, deporte e ocio adaptado para persoas con diversidade funcional. 

O curso está dirixido a:

  • Persoas con titulación de ciencias do deporte, educación social, psicoloxía, pedagoxía, maxisterio, traballo social, etc...
  • Profesionais interesados/as en perfeccionar os seus coñecementos técnicos nesta área.
  • Persoal que traballe en actividades deportivas, no eido social e/ou de ocio e tempo libre

As accións formativas do curso de MONITORADO DE DEPORTE ADAPTADO consistirán nun curso presencial que seguirá unha metodoloxía teórico-práctica activa e dinámica, favorecendo a participación e adaptando o curso tanto ao grupo como ás características individuais de cada persoa.

 

A dinámica de desenvolvemento das xornadas, impartidas por profesionais experto na materia, será maioritariamente práctica e participativa e o alumnado recibirá material de apoio. 

Contidos:

  1. Introdución á Actividade Física e o Deporte Adaptado
  2. A Diversidade Funcional: Aproximación conceptual: Analizando o noso contorno
  3. Adaptación de Modalidades Deportivas e de Ocio. Características das actividades: Modalidades Deportivas Adaptadas. 

O curso terá lugar do 11 ao 15 de setembro, de 16:00 a 20:00, na Aula de Recursos Galicia e nun pavillón. O prazo de inscrición remata o 4 de setembro e o custo será de 150€ (antigo alumnado e persoas en situación de desemprego: 130€)

NON PERDAS A OPORTUNIDADE DE RECIBIR FORMACIÓN PERSONALIZADA

Misión

A misión da Asociación ACHEGA é contribuír ao crecemento persoal e a integración social e no deporte de persoas con algún tipo de discapacidade, así como a sensibilización da sociedade en xeral.

 

Visión

Ser unha Asociación consolidada, referente para a comunidade e para a poboación con risco de exclusión social na loita por alcanzar a plena integración social das persoas no territorio Galego.

Valores

Igualdade: loita polos dereitos

Solidariedade: responsabilidade social

Ética: honestidade e transparencia

Participación: implicación e compromiso

Mellora continua: motor da sociedade

 

MOMENTOS ACHEGA

Conecta con nós na rede:

Financiamento


Colaboración

Comparte